>" />

+420 777 534 348

Kdy je správný čas dát své dítě na sport a proč?

Zájem dětí o sport klesá. Statistiky z poslední doby hovoří jasně – děti tráví stále více času u technologií a pohybu se věnují málo. Snižuje se fyzická zdatnost a pohybová všestrannost dětí. S tím jde ruku v ruce vzrůstající obezita. Jedno rčení říká, že proutek se má ohýbat, dokud je mladý a platí to také o sportu. Kdy je správný čas začít u dětí se sportem?

Od roku 1995 vzrostl počet dětí trpících obezitou pětinásobně. Češi se přestávají pravidelně hýbat a jednou až dvakrát týdně si vyrazí zasportovat jen 28 % obyvatel ČR. Poslední dobou proto vznikají různé iniciativy, které mají vztah Čechů ke sportu změnit. Vše ale záleží především na přístupu rodiny, a proto si zejména mladí rodiče kladou otázku, kdy se sportem u jejich potomků začít.

Podpora pohybu u dětí je důležitá

Kdy je ten správný čas přihlásit dítě na sportovní nebo pohybový kroužek záleží na celé řadě faktorů. Někteří odborníci se shodují na tom, že vhodný čas na pohyb je už v prenatálním období, protože pozitivní vztah rodičů ke sportu se u dětí odrazí. Důležité je podporovat dítě v jakémkoli pohybu, který zvládá – ať už je to lezení po zemi, první krůčky, pokusy o běh, koulení nebo chytání míče. Dítě tak rozvíjí svoji motoriku a nachází svoji cestu k pohybu, který se později může rozvinout ve sport.

Pokud dítě ke sportu tíhne, stojí rodiče nebo prarodiče před zapeklitou otázkou, kdy pohyb začít přetvářet v koordinovanou sportovní aktivitu. V tomto momentě potřebují rodiče rozhodně podporu odborníků, s nimiž by mohli celou situaci probrat. Každý sport je jiný a přesný návod, v jakém věku dítě do kroužku přihlásit, neexistuje. Záleží na individuálním vývoji dítěte, pohybovém základu, zvládnutých dovednostech apod.

Správný čas, kdy má dítě začít sportovat

Mezi druhým a třetím rokem by dítě mělo zvládnout základní pohyby (skákání, otáčení, běhání apod.), z nichž se mohou začít rozvíjet další sporty. Se základní sportovní průpravou lze proto s ohledem na individuální rozvoj dítěte začít už nyní. Existují přitom sporty (například sportovní gymnastika nebo krasobruslení), u nichž platí, že čím dříve se začne, tím lépe.

Dalším milníkem ve vývoji dítěte je věk 4 až 6 let, kdy už zvládá například plavání, míčové hry, jízdu na kole, tanec nebo lyžování. V tomto období je ideální začít s většinou sportů, jako je třeba fotbal, tenis, hokej, jízda na koni apod. Důležité je rozvíjet pohybovou aktivitu rovnoměrně, všestranně a zaměřit se na individuální schopnosti nebo potřeby každého dítěte.

Už je u dětí ten správný čas na sport?

Stojíte jako rodič před zásadním rozhodnutím, zda už je čas dát vaše dítě na sport? A nejste si stále jisti? Neváhejte se na nás obrátit – rádi s vámi celou situaci probereme!