>" />

+420 777 534 348

Kdy mají děti začít se sportem?

 

Tato otázka zajímá asi všechny rodiče, kteří mají malé děti a chtějí, aby jejich děti začaly dělat nějaký sport. Existuje mnoho různých odborných názorů o tom, kdy začít se sportem.

 

Jose Maria Cagigal, v prologu v španělském vydání publikace "Sports from Childhood" od autora Liselotte Diema, říká: „Člověk bude nakonec tím, jaké bylo jeho dětství.“ Podle něj, lidská bytost, se formuje už od útlého dětství a proto je její vývoj během několika prvních letech života velmi důležitý.

Všeobecný pohyb má zásadní význam v prvních třech letech života. Protože dítě rozvíjí v tomto věku svou schopnost pozorování a zároveň se tím pádem vyvíjejí jeho koordinační schopnosti a současně i smysl pro rovnováhu, prostor a čas.

Jose Maria Cagigal, Zdroj: www.wikimedia.org

 

Ideální věk pro začátek provádění sportu je 3 - 6 let

V tomto věku začnou sportovní aktivity vyžadovat od dítěte následující didaktické kroky, které ve své publikaci zmapoval Liselott Diem:

 

1. Vhodné stimulace a nastavení.

2. Řešení problémů pomocí systému pokus / omyl.

3. Opakování, porovnávání a hodnocení výsledků: „Tzv. fáze porozumění.“

4. Individuální variace základních forem: „Tzv. fáze kreativity.“

5. Zvyšování obtížnosti cvičení, kde se jednotlivec snaží zopakovat své vlastní úspěchy i úspěchy svých vrstevníků: „Poznávání skutečné touhy.“

 

Ideální věk pro zahájení sportu je sice od 3 - 6 let, ale nejlepší a nejefektivnější věk pro získání pohybových schopností je podle těchto autorů věk od 6 - 10 let. Rozvoj těchto dovedností se provádí přes praktikování různých sportů.

Sport a hry jsou nástrojem, jak rozvíjet motoriku dětí. V tomto věku je kladen důraz na správnou reakci a vědomé použití správné techniky v daném sportu.

 

Dítě - 7 let

Když je dítě požádáno, aby něco konkrétního udělalo, unaví se velmi rychle a přestane ho původní aktivita zajímat.

 

Dítě - 8 let

Děti baví sportovat, avšak hraní bez dozoru tehdy často končí hádkami mezi dětmi.

 

Dítě - 9 let

Děti mají rádi výzvy. Pokud takové dítě něco velmi baví, bude takovou činnost opakovat, dokud ji úplně nezvládne. Dítě je tehdy velmi zvědavý student a rád dává na obdiv, co se naučil.

 

Dítě - 10 let

Děti dosáhnou potěšení už na základě zcela jednoduché fyzické aktivity. Chtějí v té době někam patřit, být součástí klubů, resp. sdružení. Toto je věk, kdy zdokonalují manuální dovednosti.

 

Velké množství psychologů se shodlo, že ideální věk pro motorický rozvoj by měl být ten, ve kterém není „krize“ mezi fyziologickým a psychologickým vývojem.