>" />

+420 777 534 348

Klíč ke snížení stresu dětí ve sportu

V moderní době se v mládežnických kategoriích klade důraz na vzdělávání trenérů v oblasti vytvoření zdravého psychologického prostředí pro své sportovce. Je však třeba vzdělávat v tomto tématu i rodiče, aby pochopili a doplňovaly to, co se snaží dělat vyškolení trenéři.

Někteří rodiče se nechtěně stávají zdrojem stresu pro mladé sportovce. Je jasné, že všichni rodiče chtějí pro své děti to nejlepší. V některých případech je bohužel míra tlaku na své dítě ze strany rodičů nadměrná. Z velké míry je to odůvodněno rozšířením ega rodičů. Rodič se snaží zažít pomocí svého dítěte úspěch, který nikdy nezažil. Nicméně jsou i opačné případy. Úspěšný rodič, který odmítá skutečnost, že dítě nedosáhne podobnou úroveň výkonu jako on. Někteří rodiče se tak stávají vítězi nebo poraženými prostřednictvím svých dětí. Dítě musí uspět, jinak je rodičove ego v ohrožení.

 

Trenéři a rodiče jsou v pozici, aby pomohli mladým sportovcům si vytvořit zdravé postoje k úspěchu a schopnost snášet nezdary, když k nim dojde. Výzkum publikovaný v "Journal of Youth Development" realizovaný Dr. Ronem Smithem naznačuje, že vzděláváním trenérů a rodičů může účinně snížit úzkost mladých sportovců. Dr. Smith testoval 151 účastníků, kteří hráli ve dvou různých basketbalových ligách. Průměrný věk sportovců byl 11 let. Trenéři z jedné ligy (experimentální skupina) se zúčastnili školení (Mastery Approach to Coaching), kde věnovali důraz na rozvoj dovedností a dosažení osobních i týmových úspěchů formou zábavy. Navíc rodiče mladých sportovců z experimentální skupiny se také zúčastnili školení "Mastery Approach to Parenting in Sports", kde je program učil, jak aplikovat principy úspěchu a snížit úroveň úzkosti svých dětí. Trenéři a rodiče z druhé ligy (kontrolní skupina) neabsolvovali školení. Výsledky ukázaly, že sportovci hrající pod vyškolenými trenéry a rodiči měli v zápasech nižší úroveň stresu a jejich soustředění na hřišti se zvýšilo.

 

Strach z neúspěchu je pro sportovce nejhorším nepřítelem. Ti sportovci, kteří se nebojí selhání obvykle dosahují největší úspěchy. Pokud se trenéři a rodiče naučí zásady snižování stresu, mají větší předpoklad pomoci svým mladým sportovcům k cestě úspěchu.

 

 

Pokud by Jste se chtěli zúčastnit semináře i v Čechách, napište nám.